Stejně jako se řeší investice v obchodě, zabýváme se jimi všichni denně na úrovni individuální. Ať už nakupujeme, nebo investujeme čas do různých činností či projektů, vždy nějakým způsobem ovlivňujeme budoucnost. Nejen naši, našich dětí, ale i celého lidstva.

Módní průmysl, který byl ještě před pár desítkami let kreativním odvětvím, se v poslední době stal byznysem a začal podléhat stejným nemilosrdným pravidlům jako všechny ostatní oblasti. Tlak na čím dál tím vyšší zisky a dividendy pro akcionáře nutí firmy reportovat výsledky každé tři měsíce a pokaždé je potřeba ukázat růst.