Vážení čtenáři,

otevíráte přílohu, která je věnovaná České ceně za architekturu, pořádané Českou komorou architektů. Do letošního ročníku bylo přihlášeno téměř 250 děl realizovaných v posledních pěti letech. Porota nejprve v červnu na nominačním večeru zveřejnila svůj výběr 42 nominovaných děl, ze kterých pak vybrala šest finalistů, představených 27. listopadu na závěrečném večeru, z nichž jeden se stal letošním laureátem České ceny za architekturu. Výsledek práce poroty máte možnost vidět v této příloze, spolu s dalšími texty a informacemi, které vám letošní ročník přiblíží. Pokud vás budou výsledky zajímat více, můžete si je prohlédnout až do konce ledna příštího roku na výstavě v pražské Galerii Jaroslava Fragnera nebo navštívit webovou stránku www.ceskacenazaarchitekturu.cz, na které najdete všechny informace i o loňském, prvním ročníku.

Pevně věřím, že vás výsledky České ceny za architekturu zaujmou. Její podmínky nečiní rozdíly mezi jednotlivými díly − v přihlášených i nominovaných dílech najdete velké realizace, ale i skromná, avšak o nic méně kvalitní díla, díla bez rozdílu funkce, typologického druhu či investora. I proto se domnívám, že cena je dobrou příležitostí k tomu, prohlédnout si opravdu reprezentativní přehlídku toho, co bylo u nás v poslední době postaveno. To by nebylo možné bez kvalitní poroty, v níž přijaly místo silné osobnosti evropské architektonické scény. I díky jejich pohledu si tak můžeme utvořit vlastní představu o aktuálním stavu české architektury.

Architektura je vždy odrazem doby, ve které vznikala. To jistě platí i o dílech z letošního ročníku ceny. Dobrá architektura není jen výsledkem práce architektů, stejně důležitý je i investor, klient, potenciál a ambice společnosti. Veřejní investoři si v Česku stále ještě zvykají, že standardem při výběru architekta veřejné zakázky má být soutěž o návrh, a ne nabídka nejnižší ceny za projekt. To, zda zdejší architektura obstojí v evropském kontextu, zásadním způsobem ovlivní i to, jestli v něm obstojí naši developeři, investoři. Na obecnější soudy a závěry bude vhodná doba za pět, možná deset let, až budeme bilancovat výsledky České ceny za architekturu v delším časovém horizontu. Ale i dnes lze konstatovat, že si v porovnání se zbytkem Evropy nestojíme vůbec špatně.

Věřme, že dobré příklady táhnou a že Česká cena za architekturu svým dílem přispěje ke zlepšení podmínek nezbytných pro vznik kvalitní architektury.