Architektonická kancelář Radko Květ
Rok dokončení: 2016

Komplex sídlišť z období paleolitu (doby lovců mamutů) poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných a kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu. Díky nim patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. Přestože jsou památky minulosti kulturním statkem s mimořádnou hodnotou, jsou zároveň symbolickou součástí místní kultury. Něčím, co zásadně utváří vztah obyvatel k regionu, na co lze být pyšný.

Archeopark má významnou polohu. Nachází se na rozhraní nezastavěné části obce a volné krajiny a je zároveň součástí působivé scenerie Pálavských vrchů. Celý objekt je umístěn pod terén, ze země vystupují pouze části bílých betonových věží. Architektonické řešení vychází z daností lokality a bylo určeno třemi zásadními hledisky.

Není nutné stavět pouze a jenom racionálně.

Zaprvé, staveniště je součástí národní kulturní památky a výstavba objektu, kromě expozice "in situ", byla povolena pouze na ploše už archeologicky zkoumané. Zadruhé, autoři vycházeli z předpokladu, že se archeologické nálezy nacházejí čtyři až pět metrů pod stávajícím terénem. A zatřetí, stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti. Z těchto hledisek vzešel koncept podzemní stavby a volné parafráze "vápencových skal vybíhajících ze zeleně luk a vinohradů". Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí jsou ukryty ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory. Co se materiálů týká, architekti použili soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton, dubové dřevo a sklo.

Radko Květ

Architektonická kancelář Radko Květ

◼ 1970–1974: Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno
◼ 1974–1980: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, soukromé kurzy kreslení a malování
◼ 1981 – 1988: Brnoprojekt, vedoucí projektant
◼ 1988–1991: výtvarná a architektonická činnost
◼ 1991–2017: vlastní architektonická kancelář
◼ 2000–2009: externí spolupráce na FA VUT v Brně
◼ 1999–2003: člen dozorčí rady ČKA, člen představenstva ČKA

Soutěže

◼ Knihovna MU – FF v Brně – 1998 (odměna)
◼ Klášterní zahrady v Litomyšli – 1999 (I. místo)
◼ Altán – Stromovka – 1999 (I. místo)
◼ Brno City Center v proluce na nám. Svobody – 2001 (II. místo)
◼ architektonicko-urbanistická "lokalita Grand" v Brně – 2001 (III. místo)
◼ Janáčkovo kulturní centrum – 2003 (odměna)
◼ Velké egyptské muzeum v Gíze – 2003
◼ Informační centrum Masarykovy university – 2004 (I. místo)
◼ Národní knihovna v Praze – 2006

Významné projekty, realizace

◼ radnice, Brno-Žabovřesky
◼ Památkový ústav v Brně
◼ Klášterní zahrady v Litomyšli
◼ Dům v parku, Karviná
◼ rekonstrukce a dostavba nemocnice s poliklinikou, Ivančice
◼ rekonstrukce altánů, NKP Špilberk, II. etapa, regenerace a rozšíření služeb, Jižní křídlo, tamtéž
◼ domov důchodců, Brno-Tuřany
◼ Loděnice v parku, Karviná
◼ rekonstrukce bytového domu s komerčními prostory, Brno, Minská 30
◼ zástavba tzv. části Farských zahrad v Brně-Komíně
◼ bytový komplex Brno-Medlánky
◼ desítka rodinných domů

Hodnocení poroty

"Archeopark Pavlov je pečlivě zasazený do okolní přirozené a kulturní krajiny. Skrývá i odkrývá důležité místní archeologické nálezy a vyjadřuje silný smysl pro toto místo, odvozený od pečlivě realizované odezvy na pozemek a prostředí. Přítomnost toho primárně podzemního projektu se projevuje jako abstrahovaná kompozice, která vypadá jako vápencové skály poházené po svažité louce, do níž jsou zasazené na pozadí dramaticky opevněného vápencového valu a široké zrcadlící vodní plochy umělé nádrže dole v údolí. Projekt je uspořádán jako objevitelská cesta zpodobněná coby architektonická promenáda, která přitahuje návštěvníka hluboko do dramatického podzemního výstavního prostoru; pohledy návštěvníků jsou směrovány světlíky a pečlivě orámovanými pohledy odhalujícími klíčové výhledy ven. Návštěvník si tak uvědomuje, že nadzemní vyčnívající prvky fungují jako podzemní znaky a jako nádherná hra mezi vnitřkem a vnějškem, mezi tím, co vypadá, že je postaveno, a co je nalezeno.
Projekt je působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály, jako je pohledový beton, litý do bednění z přírodního dřeva a použitý v podzemí, a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem, uplatněný v nadzemní části. Technické místnosti a učebny jsou propracovaně zapojeny do prostoru, aniž by odváděly pozornost od celkového prožitku. Současná expozice je pečlivě zahrnuta do celkového architektonického záměru. Je samozřejmé, že budova takovéhoto kulturního významu a poetického výrazu klade otázky a témata k debatě i mezi členy poroty; není geometrické vyjádření nadzemních vyčnívajících prvků trochu nahodilé a příliš vyumělkované? Přesto má porota za to, že tento projekt je významný nejen z mezinárodního hlediska, ale má i značný lokální ohlas."