ADR
Rok dokončení: 2016

Na místě hospodářské usedlosti z konce 19. století vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Nejedná se pouze o novostavbu ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované budovy bývalého hostince, chlévy a stodolu. Dále je zde ubytování pro členy majitelovy rodiny a jejich případné hosty. Součástí Javornické palírny je také ovocný sad a zahrada.

Hodnocení poroty

"Porota oceňuje velmi precizní uspořádání rekonstruované bývalé hospodářské usedlosti. Stávající a nové hmoty vytvářejí nový soubor přirozeně, s atraktivními a dobře proporčně formovanými vnějšími prostory. Nová bílá kostka u silnice jasně definuje hranici usedlosti vůči otevřené krajině, pracujíc s mohutným stromem a kapličkou na druhé straně v klasické vstupní situaci. Renovace starých částí, stejně jako materiály, vypadají nevzrušivě, přirozeně a bez jakýchkoliv rádoby moderních atributů. Lehký materiálový posun mezi starým a novým přesto umožňuje nové části rozeznat. Vysoce kultivovaný přístup architekta i klienta představuje nepochybně modelový zásah do struktury ustáleného charakteru typické české vesnice. "

Usedlost stojí v kopcovité krajině mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí. Návrh rekonstrukce vycházel z původního členění a umístění budov, které byly ve špatném technickém stavu. Proto se veškeré novodobé přístavky a dostavby strhly, včetně střech a krovů, a zachovaly se pouze základní hmoty a některé nosné stěny hlavních budov. K nim pak byly dostavěny nové objekty kvasírny a dřevník s garáží. Zcela novým objektem je palírna, která je umístěna tak, že s původními budovami vytváří částečně uzavřený a chráněný dvůr.

Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov, a kde to už nebylo možné, je nahradit podobnými detaily přenesenými z jiných staveb. U novostaveb autoři volili materiály nové, současné, avšak s respektem k původní stavbě. Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech byly výrazně ovlivněny bezprostředním okolím. Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou. Zdálky tak není na první pohled patrné, že jde o novostavbu; při bližším a podrobnějším prozkoumání je to však zcela zřejmé. Palírna se tak stala přirozenou součástí obce.

Javornická palírna Boys Play Nice
Foto: Boys Play Nice
jarvis_5a1c3787498e34d8c8d216ee.jpeg
Foto: Boys Play Nice