Společenské centrum Breda & Weinstein

Šafer Hájek architekti, rok dokončení: 2012

Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude spojeno se stávajícím obchodním domem Breda ze 30. let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru se nachází na východním okraji historického jádra Opavy. Po dohodě s památkáři byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské ulici nebo komínové těleso. Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu. Dosavadní objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu.

jarvis_5a1c378b498e089620d67a84.jpeg
Foto: Filip Šlapal
jarvis_5a1c378b498e089620d67a88.jpeg
Foto: Filip Šlapal