Místo rovnic PET lahve, místo výkladu dohadující se děti. Takhle se učí matematika podle Milana Hejného. Zatím na několika základních školách, tamní žáci ale dosahují nadprůměrných výsledků. A matematika je baví, což je v Česku spíše výjimkou.

„Na prvním stupni se klade důraz na nácvik sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemně i zpaměti. Jenže to děti nebaví, protože u toho intelektuálně nepracují, ale flákají se. Pomalí žáci zase mají strach z neúspěchu,“ myslí si Milan Hejný, který s kolegyněmi z katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty v Praze napsal sérii učebnic pro první až pátou třídu.