Před mnoha a mnoha lety se v různých koutech světa vyprávěly poněkud zvláštní příběhy. Jejich hlavním tématem byla lidská sexualita představená v těch nejrozmanitějších podobách. A pozor, není to žádná dívčí škola, některé příběhy jsou značně šokující.

Ve starých severských mýtech se totiž běžně objevují motivy, které patří dodnes k nepřekročitelným tabu, ať už je to krvesmilstvo či nekrofilie, zatímco v pověstech amerických indiánů zase vystupují zrádné ženy s ozubenou vaginou, jíž zabíjejí své nápadníky. Ale většina příběhů je spíše milá a zábavná.