Pokud máte pocit, že tón vašeho hlasu zní až podivuhodně melodicky a líbí se vám víc než obvykle, zřejmě máte dobrou náladu. Závěr nové studie zní: lidé používají svůj hlas k pochopení vlastních emocí. Informoval o tom server New Scientist.

Tento výzkum vznikl na základě analogie s mimikou a gesty - ukázalo se totiž, že nejen pocity štěstí dokáží vykouzlit úsměv na rtech, ale naopak i záměrně vytvořený úsměv modeluje onen šťastný pocit. Vědci usoudili, že hlas má podobné schopnosti. Ačkoli se na první pohled zdá, že vnitřní pocity jsou primární a teprve poté následuje jejich vnější vyjádření, ať už v podobě gesta nebo zvuku, poslední poznatky ukazují vzájemnost cítění a jeho explicitního projevu.