FoMO neboli strach, že něco zmeškáme (anglicky Fear of Missing Out), definoval roku 1996 Dr. Dan Herman, mezinárodně uznávaný specialista na marketingové strategie a chování spotřebitelů. Od té doby jej zkoumá jako významný socio-kulturní fenomén.

Syndrom se projevuje vnitřní potřebou člověka neustále sledovat, co se kolem něj děje. Zjednodušeně řečeno, FoMO v nás vzbuzuje touhu být nepřetržitě ve střehu. Toho nejčastěji dosahujeme prostřednictvím internetu a sociálních sítí, kde čerpáme informace o společenských událostech, přátelích i přátelích našich přátel.