Původní český komiks zažívá v posledních patnácti letech obrodu, současně jsou ale populární superhrdinské komiksy ze zahraničí, ať už papírové nebo digitální, a jejich filmová zpracování. Známým českým osobnostem jsme položili tři otázky:

1. Který komiks je váš nejoblíbenější a proč právě ten?

2. Který komiks jste četl naposledy a kdy?

3. Které filmové zpracování komiksu se vám líbilo a čím vás zaujalo?

Tomáš Zima, rektor UK

Tomáš Zima1. Moje nejoblíbenější jsou Foglarovy Rychlé šípy, zejména ty ilustrované Janem Fischerem, protože si je pamatuji z dětství a myslím si, že zásady, jimiž se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka řídili, jsou aktuální i dnes. Jen se mi zdá, že se jimi řídí čím dál méně lidí.