Před sto čtyřiceti lety, v roce 1877, přiblížila se planeta Mars k naší planetě, a přiblížila se tedy dychtivému zraku astronomů. Jeden z nich se jmenoval Giovanni Schiaparelli. Tento Ital zkoumal povrch rudé planety stejně pozorně jako vášnivě a domníval se, že v okuláru svého dalekohledu spatřil kanály, zavlažovací systém postavený rukama (chapadly?) obyvatel čtvrté oběžnice hvězdy zvané Slunce. Jeho počínání pozoroval český novinář Jan Neruda. Nadchl se pro astronomii. Jeho přítel Jakub Arbes vypráví, jak začal studovat odbornou hvězdářskou literaturu. Zájem přinesl záhy ovoce − v časopise Lumír vyšlo několik básní s astronomickou tematikou a to byl − řečeno dnešní terminologií − trailer sbírky Písně kosmické, vydané o rok později.

Toho roku přiblížení Marsu k Zemi se rozhodl Neruda spojit některé své texty, jež od roku 1867 vycházely v časopisech, do knihy, která dnes patří k jádru jeho odkazu. Byly to Povídky malostranské. Soubor povídek spolu s Písněmi kosmickými vstoupil do jednadvacátého století jako dílo živoucí, tedy doposud čtené.

Pokusili jsme se si s několika příběhy z malostranské sbírky pohrát. Jak by se asi Neruda tvářil, kdyby spatřil výsledek? V Nerudově době nebylo o komiksu ani zdání − to jen historici tohoto žánru vidí prapočátky komiksu ve středověkých iluminacích nebo v tapiserii z Bayeux. Skutečný a nesporný komiks Yellow Kid vyšel jako strip v New York Worldu v roce 1896 a to už se Neruda pět let pohyboval mezi hvězdami. Není ale důvod pochybovat o tom, že by byl novým médiem nadšený. Zajímalo ho všechno nové a neobyčejné. Povídky malostranské nám mohou dnes připadat staromilské, až zatuchlé. Přitom ve své době to byly ostré sociální obrazy prozářené vtipem, a dokonce ironií. Právě tyto jiskry hravosti se staly východiskem pro ztvárnění některých povídek v komiksové tvorbě.

Nerudovi byla ironie vlastní. Často ji používal ve svých fejetonech − od dubna 1861 do srpna 1891 jich napsal 2260. Několikrát v nich zahlížel do budoucnosti a dohlédl až − skoro − do naší doby. Pro rok 1922 předvídal, že se ženská emancipace přehoupne až do ženské nadvlády. Policistky v této vizi zatknou každého mužského potulujícího se po desáté večerní bez ženského doprovodu. Po ulici jezdí silniční lokomotivy se strojnicemi u řídicích pák. Ženy hasí požáry, jsou v armádě, na Olšanech kopou hroby a dělají ponocné. Mužům jsou vyhrazeny lehké práce, jako je vázání květin.

V jiné vizi se vydal až do roku 1972. V tu dobu jsou už Čechy samostatné a náleží k nim kromě Moravy i Slezsko a obě Lužice, už dokonale počeštěné. V Praze vychází 132 politických deníků, přičemž Národní listy mají čtyři denní vydání a dvě noční − jasná předpověď praxe současných internetových deníků. Sám Neruda v této vizi píše šest fejetonů denně − telegrafuje článek rovnou do tiskové mašiny. Že by v těchto Národních listech chyběl komiks? Těžko uvěřit.

V té době se lidé hodně zajímali o létání. Na nebi se zatím pohybovaly jen balony, ale ve vzduchu byla už aspoň idea letadla, když už ne letadlo jako reálný objekt. Neruda věnoval létání fejeton Nevynalezený vynález. Konstrukci nechal jiným, sám se zabýval společenským dosahem. Společnost, která ovládne vzduch, nebude potřebovat hranice a mýta − avšak vláda se jistě postará o regulace. Není možné připustit, aby si každý létal jen tak! A máme tu jako na dlani současné debaty o přítomnosti a budoucnosti dronů.

Začali jsme rokem 1877, jím také skončíme. V prosinci zveřejnil Neruda fejeton Telefon a telegraf optický. Mikrofon byl novinka a Neruda hned snil o mikrofonu optickém. Až bude bitva, píše, novinář uvidí válečnou vřavu od stolu v pražské redakci. Vynález se bude jmenovat "tele… eh, ať se jmenuje to telátko, jak chce!".

Bude se jmenovat televize. A komiks je komiks a nechť vám zprostředkuje pohled do duše ironika, který se tak rád smál sobě i naší budoucnosti.

Přečtěte si komiks na motivy povídky Týden v tichém domě.