Větší rodina si zvolila statek v malé jihočeské obci poblíž moravských hranic za místo své pravidelné rekreace. Hlavní chalupu nedlouho předtím zrekonstruoval původní majitel, ale i tak bylo jasné, že jsou v plánu další úpravy. Do užší vyzvané soutěže si majitelé vybrali několik architektů a z předložených prezentací si vybrali práci ateliéru A1Architects.

Jako chytrá horákyně

Stěžejním zásahem, který kompletně změnil atmosféru zdejšího prostorného dvora, se stala dostavba třetího objektu, příčně umístěného ke dvěma podélným. Tato současná architektura se sice vůči bíle omítaným stavením vymezuje barvou, materiály i provedením, přesto však s nimi dokáže koexistovat více než dobře. Výborně na ně navazuje svou úzkou a podlouhlou formou s jednoznačnou sedlovou střechou, ovšem hlavní devízou je tady lehkost a vzdušnost. V obou koncích novostavby jsou ve dvou patrech umístěny apartmány s hygienickým zázemím, které slouží hostům rodiny, ale za nejpodstatnější přínos považuji centrální otevřenou část jakési herny, obytného prostoru na čerstvém vzduchu.

Když vstoupíte do dvora hlavními vraty, zjistíte, že ho nový objekt jasně uzavírá a vytváří žádoucí soukromí, ale jak v přízemí, tak nad střechou prokukují stromy a okolní krajina. Úplná izolovanost stavby od okolí se tedy nekoná. Působí skoro jako v pohádce O chytré horákyni: uzavřená − neuzavřená.

Podlahu tvoří solidní dřevěná paluba, která je mírně vyvýšena oproti vydlážděnému dvoru, a vy tak můžete sedět na její hraně a sledovat, co se pod vámi odehrává. Jde o opravdu krásný prostor obklopený dřevem ze všech stran, který poskytuje v létě stín, ale také umožňuje hrát si venku za deště. Lze ho také částečně uzavřít skládací skleněnou zástěnou se zelenkavými dřevěnými rámy, uvnitř si pak můžete zatopit, ochladí-li se třeba v podvečer.

Přestože nová stavba představuje přesný obdélník, rafinovaným způsobem reaguje na geometrii přiléhajícího dvora a objektů původní chalupy a stodoly. Dvě dřevěná schodiště a jejich prosvětlení vlnitým laminátem ve střeše jsou umístěna tak, aby plynule navazovala na podélné fasády obou větších objektů.

Venkovská usedlost Maneschowitz

◼ Autoři: A1Architects – Lenka Křemenová, David Maštálka, Tereza Schneiderová, www.a1architects.cz
◼ Studie: 2012
◼ Realizace: 2014–2016
◼ Spolupráce: Matěj Michal Žaloudek
◼ Dodavatel: TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. (novostavby), Korint s. r. o. (zděné stavby)
◼ Truhláři: HNT truhlářství (chalupa), TFH dřevěné skeletové domy s. r. o.

Prostor a detail

Tradičně dobrá je v případě tohoto ateliéru práce architektů a jejich spolupracovníků na detailech, obkladech, dřevěném nábytku a vestavěných parapetech, které navíc poskytují příjemné posezení u oken. Tam, kde to bylo možné, autoři zachovali původní prvky jako třeba pec či kachlová kamna a dokázali je citlivě začlenit do nově koncipovaného interiéru.

Samostatnou kapitolu tvoří rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu s asymetrickou sedlovou střechou se dvěma výraznými vikýři, základ původně zamýšleného ranče s chovem koní. K tomuto plánu dosud nedošlo, a tak zatím slouží jako další dočasné ubytování pro hosty.

V kontextu okolních staveb působí z venku dům jako malá drobná stavba, ale při vstupu dovnitř jste překvapeni jeho prostorností a otevřeností do krovu přes dvě patra. Tento pocit se ještě znásobí, pokud dům opustíte a ocitnete se na kryté verandě s výhledem do krajiny.

Rád bych architektům i majitelům poděkoval za možnost strávit v tomto místě dva dny svého života, byl to velký zážitek. Jediná "výtka", která mě napadá, se nejen v architektuře označuje jako oběť svého vlastního úspěchu. Dvůr totiž nabízí veškeré pohodlí, a to při trvalém estetickém zážitku. Můžete si neustále prohlížet důmyslnost kompozice jednotlivých objektů a jejich vzájemné souznění, takže se vám ho nechce vůbec opustit a vydat se na výlet někam jinam, přestože se nacházíte v krásné krajině.

K domu patří také mimořádně rozsáhlý pozemek, jehož kultivace včetně vysazení nové aleje byla předmětem studie, kterou architekti zpracovali před několika lety. Snad se majitelům časem podaří uskutečnit i tento záměr, včetně chovu koní.