Zatímco na Západě je běžné hodnotit zaměstnance podle splněných úkolů, firmy v Česku své pracovníky stále často posuzují na základě toho, jestli dorazili v daný čas na pracoviště a ve stanovenou dobu jej zase opustili. "Na docházku se klade mnohdy větší důraz než na skutečnou produktivitu," říká konzultant Roman Urban z poradenské firmy Déhora, která se zabývá plánováním a optimalizací lidských zdrojů.

Čeští zaměstnavatelé se podle Urbana teprve učí přemýšlet o tom, jaký dopad má délka a rozložení pracovní doby na produktivitu a zdraví jejich zaměstnanců. "V Česku jsou na rozdíl od zahraničí stále běžné dvanáctihodinové směny. A to i přesto, že oproti těm osmihodinovým je u nich o 30 procent vyšší riziko nemocnosti, nepozornosti a chybovosti," uvádí Urban.