Na polské vojáky ve své vesnici si dobře pamatuje Oldřich Štefek z Bílé Vody pod Rychlebskými
horami. Bílá Voda leží na špici Javornického výběžku a na sever, na východ i na západ dojdete z vesnice do Polska.

„V šedesátém osmém to tady okupovali Poláci, sovětští oficíři přišli až několik dnů po nich,“ vypráví Oldřich Štefek a vzpomíná, jak polští vojáci odzbrojovali české policisty, tehdejší příslušníky takzvané Veřejné bezpečnosti.

„Sebrali jim pistole, takže naši pak chodili jen s prázdným pouzdrem. Lidé byli na Poláky hodně naštvaní. Ale co ti měli dělat? Moskva dala rozkaz, no tak šli.“