Ve Vídni bydlí v současnosti 1 867 582 lidí, což je o 27 356 lidí více než v roce předchozím. Když se podíváme do skladby obyvatel z hlediska genderu, zjistíme, že 48,7 procenta tvoří muži a 51,3 procenta ženy. Zatímco průměrný věk u mužů byl v roce 2015 77,6 let, dožívaly se ženy v průměru 82,7 let.

Z hlediska státní příslušnosti se hlásí 71,4 procenta obyvatel žijících ve Vídni k rakouské státní příslušnosti. Druhou nejvyšší hodnotu s 4,1 procenta dosahují Srbové, třetí jsou Turci s 2,5 procenta a čtvrtí Němci s 2,3 procenta. Z Evropské unie pochází celkem 12,2 procenta lidí žijících ve Vídni, 16,4 procenta pochází odjinud.