Ve Vídni bydlí v současnosti 1 867 582 lidí, což je o 27 356 lidí více než v roce předchozím. Když se podíváme do skladby obyvatel z hlediska genderu, zjistíme, že 48,7 procenta tvoří muži a 51,3 procenta ženy. Zatímco průměrný věk u mužů byl v roce 2015 77,6 let, dožívaly se ženy v průměru 82,7 let.

Z hlediska státní příslušnosti se hlásí 71,4 procenta obyvatel žijících ve Vídni k rakouské státní příslušnosti. Druhou nejvyšší hodnotu s 4,1 procenta dosahují Srbové, třetí jsou Turci s 2,5 procenta a čtvrtí Němci s 2,3 procenta. Z Evropské unie pochází celkem 12,2 procenta lidí žijících ve Vídni, 16,4 procenta pochází odjinud.

Průměrný věk uzavírání svateb je u žen 29,9 let, u mužů 31,6 let. Průměrný věk prvorodičky se pohybuje okolo 29,7 let. Nejoblíbenějším jménem v roce 2015 byla u dívek Sara, u chlapečků Maximilian.

Jak se ve Vídni bydlí?

Vídeň nabízí podle společnosti Mercer svým obyvatelům nejlepší kvalitu života.V průměru žije na jednom hektaru ve Vídni 177 lidí. Průměrná velikost bytu přepočtená na jednoho obyvatele činí 38 metrů čtverečních. V průměru žije ve vídeňské domácnosti 2,06 osob.

Město se rozprostírá na ploše o rozloze 41,487 hektarů. Skoro polovinu plochy (49,6 procenta) tvoří zeleň, 35,9 procenta zaujímají zastavěné plochy a 14,4 procenta plochy patří dopravě. Ve Vídni v roce 2017 bylo evidováno 981 dětských hřišť a 953 městských parků.

Do čeho město investuje a jak jsou na tom Vídeňané ekonomicky?

VíděňVídeňskou radnici vede už od roku 1994 starosta Dr. Michael Häupl. Radnice zaměstnává 30 219 lidí, přičemž řada z nich patří do městských firem, které Vídeň vlastní. Samotný městský holding Wiener Stadtwerke, do kterého spadá např. i vídeňský dopravní podnik Wiener Linien, zaměstnává 8014 lidí. V minulém roce 2016 se investiční prostředky pohybovaly okolo 2,56 miliard eur, celkové výdaje se vyšplhaly na 13,38 miliard eur. Nejvíce se investovalo do podpory bydlení, kam plynulo 18,7 procenta objemu investic.

Vídeňské HDP činilo v roce 2015 86,5 miliardy eur, což odpovídá asi čtvrtině celého rakouského HDP. Podle Big Mac – indexu z téhož roku je ve Vídni zapotřebí pracovat 12 minut na zakoupení Big Macu, v Praze je to pro srovnání půl hodiny.

Celý statistický report si můžete přečíst zde.