Sekce uherskohradišťské Letní filmové školy o hrozbě terorismu nabývá ve světle nedávné norské tragédie na aktuálnosti.

Program hraných snímků i dokumentů tematizujících události kolem 11. září 2001, ale i obecnější problémy spojené s extremismem či fundamentalismem byl původně uspořádán k desátému výročí této tragické události.

Co nejkomplexnější průřez se však zabývá otázkami spojenými nejen s islámským fundamentalismem - klíčovým problémem v mnoha snímcích tohoto programového cyklu je i role médií. Ta totiž mají větší moc než leckteré démonizované zbraně hromadného ničení.