"Ze suchého javora, voda kapká, napi se jí má milá, veď je sladká," připomíná lidová písnička ze Slovácka dávný zvyk našich předků navrtávat z jara kmeny javorových stromů, získávat z nich mízu a z té vařit sladký sirup, případně jej přeměňovat v cukr.

Tuto praxi rozšířenou hlavně v kopcovitých regionech českých zemí popisuje ve svém poválečném spisu Česká strava lidová Marie Úlehlová-Tischlová. "Bylo to již za Marie-Terezie, kdy se na vlastní rozkaz panovnice konaly pokusy se získáváním javorové šťávy. Knížecí auerspergský lesmistr z Libáně dovezl prý ke dvoru 70 funtů krásného cukru, vyrobeného z klenu."