Do řemesla zasvětil svého syna Františka, který za první republiky živnost převzal. Ještě za druhé světové války řezník František zásoboval lidi z Davle a okolí masem a prvotřídními uzenářskými výrobky.

Nakonec se až komunistům podařilo vzkvétající podnik zničit a rozkrást. Syn Františka Dolejšího, také František, ale na rodinnou řeznickou tradici nezanevřel.