V zimě se na Farmu Hucul nejlépe dostanete na běžkách. Asi dvě stě metrů nad ní vede Bucharova cesta, jedna z oblíbených krkonošských tras spojujících Benecko a Mísečky. Z cesty se pak stačí spustit dolů kousek za rozcestím a po trochu krkolomném sjezdu už uvidíte zasněženou ohradu s rohatými a chlupatými kravkami a býčky. Skot původně skotského plemene highland je spolu s huculskými koňmi na farmě mezi zvířaty zastoupen nejpočetněji.

Na třetím místě jsou co do četnosti s velkým odstupem kočky. Ty se, na rozdíl od skotu a huculů, těší výsadě pobývat uvnitř farmy a k potěše malých i dospělých návštěvníků polehávají na lavicích v hospůdce.