Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze přišli na nový způsob výroby lékařských stentů. Stenty se v medicíně používají pro zprůchodňování tělních trubic a jejich příprava pomocí dosavadní technologie je poměrně náročná. Vědci Pavel Novák a Pavel Salvetr své poznatky publikovali a nyní se chystají oslovit výrobní firmy. 

Na začátku pomohla náhoda. Záměr vyrobit slitinu NiTi, takzvaný nitinol ve vakuu pro testování mechanických vlastností nevyšel. Váleček tvořený slisovanou směsí prášků niklu a titanu uzavřený do zkumavky z křemenného skla se po zahřátí na určitou teplotu začal chovat neočekávaně. Vzniklá explozivní reakce roznesla slitinu po stěnách evakuované trubice, kde rychle ztuhla a vytvořila pravidelnou trubku.