Před dvěma lety jsme se Sergem Borensteinem, belgickým podnikatelem žijícím a podnikajícím v Praze už více než dvě desítky let, seděli ve stejné kanceláři, v budově jeho společnosti Karlín Group. Tehdy jsme hovořili o zrození "velkého karlínského snu" a o prvních krocích k jeho realizaci. Nyní jsme se opět sešli, abychom navázali tam, kde jsme minule skončili, a probrali další potenciál rozvoje Karlína.

Dva roky utekly jako voda a nabízí se otázka, co se během nich událo v Karlíně nového.

Co se událo v Karlíně? To přece všichni vidí, ostatně ona večeře s lidmi z Tchaj-wanu dokumentuje, že nejen místní, ale i cizinci vnímají Karlín jako něco neobvyklého, úkaz, který se hned tak někde nevidí. Pojďme tedy raději hovořit o tom, co se teprve dít bude.

Přece jen mi to nedá a zůstanu ještě chvíli u minulosti. Odpovídá karlínská realita vašim představám?

Realizovalo se víc, než jsme doufali. Město či jeho části potřebují roky, desetiletí, aby získaly svou specifickou tvář. Když si vybavíme Karlín před deseti lety, je jasně patrné, že se udály mimořádné věci, a v porovnání s ostatními částmi Prahy lze Karlín už nyní charakterizovat jako místo, které ožilo, radikálně se změnilo, začalo přitahovat umělce, řemeslníky, lidi, kteří sem přicházejí nejen pracovat, ale i bydlet a trávit volný čas. Někde se jen nakupuje, jinde jen bydlí, ale Karlín je specifický tím, že spojuje více aktivit. Zájem by byl jistě větší, bohužel však ceny nemovitostí v současnosti stoupají nejen v Karlíně, ale všude, a to je poněkud limitující. Přesto vidíme doslova explozi restaurací a kaváren. Lidé sem přicházejí trávit čas i odjinud z Prahy. Změny probíhají v reálném čase a takřka před očima, a to díky architektuře, které tu vyrostla respektujíc nároky na příjemné životní prostředí. Myslím, že v tomto duchu budeme pokračovat.

Takže stále je co budovat a rozvíjet?