Dříve se novinky pro zaměstnance vyvěsily na nástěnku v kuchyňce. Fotky z team buildingu vyšly ve firemním měsíčníku až několik týdnů poté, co se akce uskutečnila. Dnešní technologie nabízejí mnohem dynamičtější prostředky, díky kterým lze pečovat o firemní kulturu.

Jedním z oblíbených nástrojů jsou aplikace a hry. "Naši zaměstnanci budou brzy testovat další generaci mobilní aplikace Sea Hero, která pomáhá vědcům zkoumat Alzheimerovu nemoc," popisuje nový šéf interní komunikace T-Mobilu Jan Kopecký jeden z projektů.

Vysvětluje, že kdyby zaměstnancům řekl, ať vyplní dotazník za účelem výzkumu demence, většina úkol sice splní, ale s krajní nelibostí ho bude chtít mít rychle za sebou. Naopak mobilní hra je baví a rádi s ní stráví nějaký čas. Požádat lidi ve firmě, aby pomohli s hodnocením nových produktů, je díky novým nástrojům snadné. A přináší to i tu výhodu, že zaměstnanci mohou přispět k tvorbě strategie firmy.

Jan Kopecký (36)

Šéf interní komunikace T-Mobilu věří, že všichni lidé chtějí, aby je práce bavila a věřili tomu, co dělají. Komunikaci se věnuje i ve volném čase. Dělá průvodce po Španělsku a Portugalsku.

Od IT ke komunikaci

Jan Kopecký, novopečený šéf interní komunikace pro český T-Mobile a sesterský Slovak Telekom, se věnoval na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické informačním systémům a komunikaci.

Díky brigádě během studií začal pracovat v personálním oddělení společnosti Siemens. Postupně se dostal k PR, poté měl na starosti marketingovou komunikaci a od té byl jen krůček k oboru, kterému se věnuje dnes. "Firma Siemens se rozrostla a bylo potřeba začít se systematicky věnovat interní komunikaci. Dostal jsem příležitost vybudovat oddělení úplně od nuly a byla to skvělá zkušenost," vzpomíná Kopecký na to, jak se vzdálil od svého původního technického zaměření.

Sociální sítě patří i na pracoviště

Oddělení interní komunikace má za úkol lidem ve firmě sdělovat informace, vysvětlovat jim nová opatření i strategii, nadchnout je pro vizi společnosti a tím v nich pěstovat loajalitu. I když na prvním místě se lidé zajímají o provozní informace, které se jich bezprostředně týkají.

"Nejnavštěvovanější stránkou na našem intranetu je jídelní lístek," říká s úsměvem Kopecký a dodává, že je to logické a souvisí to se základními lidskými potřebami. Nové technologie mají tu výhodu, že se pracovníci mohou nejen rychle dozvědět vše podstatné, co se v práci děje, ale sami mohou digitální obsah vytvářet.

"T-Mobile zavádí nový nástroj Workplace, který vyvinul Facebook a funguje prakticky stejně. Jedná se o sociální síť pro pracoviště. My jako oddělení interní komunikace do ní přinášíme obsah, který lidi baví, vzdělává je, informuje je o tom, co se děje, abychom v nich budovali hrdost na firmu a soudržnost," popisuje Kopecký. Třeba fotky z team buildingu tam uvidí všichni hned.

Interní sociální síť dokáže zprostředkovat kontakt mezi managementem a jednotlivými zaměstnanci. Ti se mohou vyjadřovat například k připravovaným novinkám. Názor prodejce, který pracuje v obchodě T-Mobilu v Ostravě, uvidí manažer v Praze v reálném čase a může na případné připomínky pružně zareagovat.

"Management je díky novým nástrojům v kontaktu se svými zaměstnanci. A to není výhoda jen pro toho zaměstnance, ale také pro management, který tak má prst na tepu firmy," vysvětluje Kopecký.

Zaměstnanci reprezentují značku

Kopecký připomíná, že zaměstnanci přenášejí svou víru ve značku na zákazníky. "Jedna z věcí, která je pro mě v T-Mobilu zajímavá, je bezprostřední vazba na koncové zákazníky. Zaměstnanci jsou s nimi v přímém kontaktu," vysvětluje a dodává, že tím pádem se stávají všichni lidé ve firmě ambasadory značky, a je proto důležité, aby měli svou práci skutečně rádi.