Slunce stojí vysoko a odpolední parno přivolává bouřku, jakou kraj dlouho nepamatuje. Větrný běs, který se kolem čtvrté hodiny ranní opře do oken spících domácností od Libavé až po Brno, zpřeráží stromy a jejich kmeny popadají na dráty vysokého napětí i železniční trať; druhý den mají některé spoje projíždějící hanáckou metropolí až sedmihodinové zpoždění.

V Domašově nad Bystřicí, starobylé obci na okraji vojenského újezdu, který vznikl ve 40. letech 20. století z nařízení prezidenta Klementa Gottwalda, není noční zkáza příliš poznat − na některých ruinách by se nejspíš výrazněji nepodepsala. Z půdy však stoupá intenzivní vlhkost a kraj je ještě před polednem ponořený v jemném oparu.