V České republice je kolem 25 000 soukromých ordinací a pouze 1020 z nich splňuje kritéria odpovídající potřebám nemocných – alespoň tak o tom rozhodli sami pacienti ve veřejné soutěži. „Cílem projektu Ordinace roku je poukázat na stav současného zdravotnictví v soukromém sektoru. Je až s podivem, jaký přístup mají lékaři ke svým pacientům,” uvádí manažerka soutěže Zuzana Štemprochová.

Lékaři častokrát odmítají o stavu a provozu ordinace komunikovat nejenom se svými pacienty, ale i s dalšími institucemi. „Řada takovýchto zařízení nepoužívá počítač, internet a nemá ani vlastní webovou stránku,” poukazuje na současnou situaci ve zdravotnictví Štemprochová.