První generace zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, pozvedli sklo jako materiál z užitého do volného umění a pomohli jej prosadit ve světě. Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová ukazuje variabilitu sochařských přístupů při práci se sklem a také komplexnost myšlení, kterým zasahují i do malby, designu, grafiky nebo architektury. V jejich tvorbě najdeme umělecké intervence, kterými se podíleli na významných stavbách v České republice, v Japonsku nebo USA.

Vladimír Kopecký, Parabol, 2007

Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály. Vybraní autoři Luba Bakičová, Zuzana Kubelková, Jiří Liška, Lukáš Novák a Vendulka Prchalová jsou absolventy a studenty sklářských ateliérů VŠUP v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a UTB ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. "Díla mladých umělců budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napovědí, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na Expu ’58 v Bruselu posunulo," vysvětluje Michael Macek, předseda spolku Blok českého skla.

Lukáš Novák, ERB, 2017Doprovodný program výstavy zahrnuje dvě komentované prohlídky 19. září a 10. října 2017. A dvě přehlídky šperků s názvem Šperky, sochy, design 12. října a 3. listopadu 2017, které představí šperky umělců Václava Cíglera, Vratislava Karla Nováka, Evy Eisler, Jaromíra Rybáka, Vladimíry Klumparové a Jozefa Soukupa. V prostorech Tančícího domu proběhne v době konání výstavy dne 12. října 2017 Evening sale, aukce třetího ročníku projektu Křehká síla skla, pořádaného aukčním domem Dorotheum. Od 2. do 11. října 2017 bude aukci předcházet v 6. patře Tančícího domu výstava dražených děl sklářských výtvarníků.

Výstavu Za hranou skla organizuje nově vzniklý spolek Blok českého skla, který iniciovali manželé Michael a Jitka Mackovi, galeristka Jitka Pokorná a umělkyně Vladimíra Klumparová. Expozice bude ve sníženém druhém podlaží Tančícího domu otevřená od 13. 9. do 5. 11. 2017 každý den mezi 9.00 a 20.00.