Nebývám − až na výjimky − zajedno s marketingovými specialisty, kteří zaníceně věří, že je to příběh, který pomáhá produktu zaujmout lidi. Single malt Scotch whisky The Dalmore 1263 King Alexander III jednou z takových výjimek je. Možná je to tím, že není obklopena příběhem jedním, ale hned několika.

Prvním je už samotná hlava dvanácteráka vyvedená plasticky nad etiketou. Podle legendy je dílem skotského krále Alexandra III., jehož jeden z Mackenziů, klanu, jenž časem vlastnil lihovar, zachránil v roce 1263 před zle dotírajícím poraněným jelenem.